top of page
WhatsApp%20Image%202020-10-02%20at%2016.09_edited.jpg

אילוף כלבי עבודה

Raggy Von Der Schiffslache

אילוף כלבי עבודה: Image
iluf-security1.jpg

הכשרת כלבי עבודה
תרגול עבודת חליפה – עמוס שיבולי אילוף כלביםהכשרת כלב ככלב עבודה המיועד למטרה ספציפית מתחילה תמיד באבחון שמטרתו בחינת יצריו ויכולותיו הפיזיות והמנטליות של הכלב.
עבודת שמירה/הגנה מורכבת ממספר יצרים בהם: טריטוריאליות, יצר צייד, יצר התגוננות, יצר קרב; כמו גם תכונות אופי: יוזמה, טמפרמנט, דומיננטיות ובטחון עצמי.
בבואנו לעבוד עם כלב המיועד להכשרה ככלב שמירה/הגנה יש תחילה לבחון את קיומם של מכלול יצרים ותכונות אופי אלו בכלב ולאחר מכן להציב מטרה ברורה: שמירה על טריטוריה, כלב ללווי אישי, כלב לתקיפה וכדומה.
תרגול עבודת חליפה כלב שמירה – עמוס שיבולי אילוף כלביםבפועל נחלקת העבודה לשני שלבים עיקריים: תחילה בניית ופיתוח היצרים הטבעיים הטמונים בכלב ולאחר מכן תיעול יצרים אלו לטובת המטרה.

אילוף כלבי עבודה: Image

הכשרת כלב ככלב שמירה או ככלב להגנה אישית מחייבת זהירות ואחריות רבה. אימון כלב להגנה ללא יכולת שליטה עליו משול לאחזקת אקדח טעון. על כן, חשוב להקפיד שהכלב עבר אימון למשמעת בסיסית והוא נשלט על ידי בעליו.

מסגרת עבודה


קיימות מסגרות עבודה מגוונות אך הבסיס הוא להתאים את מסגרת העבודה לכלב, לבעליו ולמטרת האילוף.מוזמנים להיכנס להעשיר את הידע באמצעות סרטוני ההדרכה ומסגרות

amos_eve-300x147.jpg
אילוף כלבי עבודה: Text
אילוף כלבי עבודה: Text
bottom of page