top of page
WhatsApp%2520Image%25202020-10-02%2520at%252016_edited.jpg

בעיית נשיכות אצל גורים

בעיית נשיכות אצל גורים: Image

מקור הנשכנות בקרב גורים

מקור הנשכנות אצל גורים ככלל התנהגויות רבות בקרב גורים נועדו תרגל ושכלל יכולות האמורות לשרת אותם בבגרותם. אותן נשיכות בהן אנו נתקלים אצל גורים לרוב אינן נשיכות אגרסיביות של תוקפנות הנובעת מרכושנות, טריטוריאליות, או שתלטנות כפי שניתן לראות בכלבים בוגרים אלא נשיכות משחק שלהן מספר מטרות:

בדיקת עוצמתו ויכולותיו של העומד מולם.
שכלול תחושה של עוצמת הנשיכה והאמירה החברתית אותה הם רוצים להעביר לדוגמא: הזמנה למשחק לחילופין איום או סימון לדומיננציה או נשיכה של תשומת לב.

כאשר הנשיכה מופנת לכלבים אחרים, גורים בני גילם או כלבים בוגרים אחרים, הגור לומד מהמשוב אותו הוא מקבל מהעומד מולו אם הנשיכה הייתה בעוצמה נכונה והכוונה היתה הזמנה למשחק הגור יענה במשחק. אם הנשיכה היתה חזקה מידי אחת משתיים: או שהפרט העומד מולו יתרחק תוך סימון כניעה וכאב או יגיב בנשיכה חזקה משלו. כך לומד הגור להשתמש נכון בכלי תקשורתי זה.

הבעיה מתחילה כאשר הגור מבצע התנהגות זו כלפינו – אנו מצד אחד פגיעים יותר ונשיכות הגור יותר כואבות לנו ומצד שני אנו חשים כלפיו חמלה ואיננו רוצים לנזוף בו בחומרה. מאחר וכלבים לומדים מהתוצאות המיידיות של מעשיהם הגור לומד שבני האדם פגיעים רגישים ואת ההומאניות המופגנת כליו הוא מפרש כחולשה.

כיצד להתמודד עם גור נושך

כיצד להתמודד עם הנשכנותניתן להתמודד עם הבעיה בשתי דרכים: מאותה סיבה בדיוק הפתרון האידיאלי כמובן מבלי לפגוע בגור ולגרום לו לנזקים הוא לבחור מתוך שתי אפשרויות:

האחת, חוסר תגובה מוחלט כאשר הגור נושך – להרים את הידיים כלפי מעלה ולא לאפשר לו להמשיך בהתנהגות זו.

השנייה, נזיפה ותיקון – נגער בגור באופן מיידי ואולי אף נרקע ברגלנו או כל התנהגות אחרת שתרתיע את הכלב לחזור על התנהגותו השלילית שוב (כמובן מבלי לפגוע בגור ולגרום לו לנזקים).

כמו כן, מומלץ מאוד לתרגל תרגילי משמעת אפילו אם אותם תרגילים מושתתים עיקר על חיזוקים חיוביים (שזו משמעת גורים נכונה). עדיין יש במשמעת מהות של ביצוע פקודות, שמבהיר לגור שאנו בשליטה.

בנוסף, מומלץ ליצור/ליזום שעות פעילות שבהן הגור פורק אנרגיה ולא בא עם אנרגיה עודפת לדינמיקה החברתית בתוך המשפחה.

לסיכום, זהו תהליך חינוכי ובדומה לחינוך ילדים יש לזכור שלעיתים יש צורך להעמיד גבולות ברורים המקנים בטחון וגם מונעים מאוחר יותר בעיות רבות.

בעיית נשיכות אצל גורים: Text
בעיית נשיכות אצל גורים: Text
bottom of page